Hoạt động bốc xúc vận chuyển

Công ty CP xuất nhập khẩu Máy Việt Nam  với nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực bốc xúc, vận chuyển, san lấp mặt bằng, khoan tạo lỗ mìn, đập đá quặng, chúng tôi luôn đặt tâm huyết vào tiến độ thi công, chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, tạo dựng niềm tin cho các chủ đầu tư qua năng lực làm việc của Công ty.