Than Hạ Long đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Vượt qua những khó khăn, thách thức được nhận diện ngay từ những tháng đầu năm, kết thúc 11 tháng năm 2023, Công ty Than Hạ Long về cơ bản đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Kết quả ấn tượng này đang giúp các đơn vị trong Công ty tiếp tục bứt phá thi đua sản xuất, hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023.

 

Than Hạ Long đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023Kết thúc 11 tháng của năm 2023, trên 1,6 triệu tấn than nguyên khai đã được sản xuất, đạt 91% kế hoạch năm

Kết thúc 11 tháng, Công ty đã khai thác được hơn 1,6  triệu tấn than; đào 16.779 mét lò; tiêu thụ than trên 1,5 triệu tấn; thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 17,4 triệu đồng/người/tháng.

Than Hạ Long đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023Thợ mỏ Than Hạ Long quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2023

Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 Tập đoàn giao, Đảng ủy Công ty tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp quản lý, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đẩy mạnh công tác đào lò; tăng cường quản lý lao động; quản lý chất lượng than; kiểm soát chặt chẽ công tác kỹ thuật cơ bản, an toàn bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp nhằm giảm đến mức thấp nhất tai nạn lao động, không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng và sự cố lớn loại I, đảm bảo thu nhập người lao động, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 và chuẩn bị tốt cho kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Language »